Algemene voorwaarden

Uw bestelling kan uitsluitend via onze website verwerkt worden. Andere vragen of speciale ontwerpen kan u richten aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Als uw opdracht bij ons is geplaatst krijgt u van ons een geautomatiseerde bevestiging per e-mail. Controle van uw opdracht is voor verzending van deze bevestiging onmogelijk waardoor de overeenkomst pas geldig is indien wij deze geautomatiseerde bevestiging niet binnen 24 uur ontbinden.

Al onze prijzen zijn incl. 19% BTW. Per bestelling wordt een factuur afgeleverd.

Alle gebruikte materialen zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schrijffouten of onvolledigheden in de door u opgestelde tekst.

Wij streven naar een levering binnen 3 werkdagen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke vertragingen van TNT Postbedrijf.

Alle door Plaklettershop.com vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • betalen via IDEAL
  • betaling vooraf; U krijgt een factuur via de mail en de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op bank rekening 1577.32.460 ten name van Amennis reclame te Wergea, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.

Plaklettershop verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Eventuele klachten worden schriftelijk of per e-mail aanvaard, indien deze ons bereiken binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling. Indien uw bestelling onvolledig of niet correct is wordt hiervoor een nalevering gedaan. Aangezien beeldschermen een mogelijke kleurafwijking vertonen, is het nummer van de kleur weergegeven. Klachten omtrent kleur worden niet aanvaard indien de geleverde kleur overeenstemt met uw bestelling. Wij sluiten elke aansprakelijk uit voor schade ontstaan door het kleven op ondergronden die hiervoor niet geschikt zijn of voor beschadigingen aan het geleverde materiaal als gevolg van een foutieve manipulatie.

Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is heeft u recht op nalevering van de incomplete of onvolledige goederen.

Deze website is eigendom van Amennis Reclame, de Kuper 3, 9005 RP Wergea (Frl) Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 51128055